Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18320
Title: Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форм навчання)
Keywords: економіка
економіка підприємства
Issue Date: 2016
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. О. П. Кавтиш. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 60 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18320
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_kurs_rob.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.