Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18321
Title: Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
Keywords: економіка
економіка підприємства
Issue Date: 2016
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форм навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. П. Кавтиш. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 79 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18321
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonom_ta_ODOP_MR.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.