Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18346
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Логіка» для напрямів підготовки факультетів інформатики та обчислювальної техніки, хіміко-технологічного, менеджменту та маркетингу, інженерно-фізичного
Authors: Піхорович, Василь Дмитрович
Потіщук, Ольга Олегівна
Keywords: логіка
формальна логіка
діалектична логіка
формалізація
Арістотель
Бекон
logic
methodical complex
логика
формальная логика
закони логики
закон тождества
логические союзи
логічні сполучники
еквіваленція
імплікація
мислення
мышление
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Логіка» для напрямів підготовки факультетів інформатики та обчислювальної техніки, хіміко-технологічного, менеджменту та маркетингу, інженерно-фізичного [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Д. Піхорович, О. О. Потіщук. – Електронні текстові данні (1 файл: 571 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18346
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчально-методичний комплекс_Логіка.doc571 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.