Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1837
Title: Плазмово-дугові плавильні агрегати
Authors: Ремізов, Геннадій Олександрович
Готвянський, Юрій Якович
Keywords: плазмова гарнісажна плавка
плазмотрони
плавильна камера
розрахунок металургійних плазмотронів
Issue Date: 2012
Citation: Ремізов, Г. О. Плазмово-дугові плавильні агрегати [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050402 «Ливарне виробництво» / Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 17,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1837
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-154.doc
  Restricted Access
17.97 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.