Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18948
Title: Процеси та апарати хімічних виробництв 1. Технічна гідравліка. Основи теплопередачі. Теплообмінне обладнання
Keywords: технічна гідравліка.
теплопередача
теплообмінне обладнання
хімічне виробництво
біоінженерія
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Процеси та апарати хімічних виробництв 1. Технічна гідравліка. Основи теплопередачі. Теплообмінне обладнання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи студентів з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» для студентів галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. Т. Б. Шилович. – Електронні текстові данні (1 файл: 769 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 14 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18948
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка до розрахункової_2016.pdf769.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.