Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18993
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorВолянюк, Наталія Юріївна-
dc.date.accessioned2017-03-13T08:32:06Z-
dc.date.available2017-03-13T08:32:06Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-12-26-
dc.identifier.citationПсихологія соціальних явищ [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, М. О. Кононець ; ред. Н. Ю. Волянюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 467,79 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 28 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18993-
dc.language.isoukuk
dc.titleПсихологія соціальних явищuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.audience.speciality053 «Психологія»uk
dc.format.page28 c.uk
dc.contributor.compilerЛожкін, Георгій Володимирович-
dc.contributor.compilerВолянюк, Наталія Юріївна-
dc.contributor.compilerКононець, Марія Олександрівна-
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.date.availablehandmade2017-
dc.description.abstractukПредметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія соціальних явищ» дослідження психологічних закономірностей соціальних явищ. Навчальна дисципліна має на меті навчити аспірантів аналізувати соціально-психологічні явища у суспільстві, психологічні передумови корупції та бюрократизму, виокремлювати психологічні бар’єри впровадження інновацій, пояснювати психологічні джерела іраціоналізації масової свідомості, протидіяти розповсюдженню паранауки та поп-науки, використовувати у науково-педагогічній практиці прогресивні досягнення наукової психологічної думки, володіти активними прийомами управління дискусією.uk
dc.description.abstractenThe object of study of discipline «Psychology of social phenomena» are investigations of psychological aspects of social phenomena. The goal of discipline are teaching graduate students to analyze socio-psychological phenomena in a society and psychological preconditions of corruption and bureaucracy, to allocate the psychological barriers of innovation, to explain the sources of psychological rationalization of mass consciousness, to counteract the spread parascience and pop science, to use a progressive achievements of psychology in the scientific and pedagogical practice, to use active discussion management techniques.uk
dc.description.abstractruПредметом изучения учебной дисциплины «Психология социальных явлений» является исследования психологических закономерностей социальных явлений. Цель учебной дисциплины научить аспирантов анализировать социально-психологические явления в обществе, психологические предпосылки коррупции и бюрократизма, выделять психологические барьеры внедрения инноваций, объяснять психологические источники рационализации массового сознания, противодействовать распространению паранауки и поп-науки, использовать в научно-педагогической практике прогрессивные достижения научной психологической мысли, владеть активными приемами управления дискуссией.uk
dc.contributor.institutionНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psyhologiya_socialnih_yavish.pdf467.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.