Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19022
Title: Збірник конкурсних задач з опору матеріалів
Keywords: опір матеріалів
стрижні
напруження
деформації
переміщення
міцність
жорсткість
стійкість
resistance of materials
rods
stress
deformation
displacement
strength
rigidity
stability
сопротивление материалов
стержни
напряжения
деформации
перемещения
прочность
жесткость
устойчивость
Issue Date: 15-Mar-2017
Citation: Збірник конкурсних задач з опору матеріалів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. О. О.Заховайко, В. А. Колодежний, С. І. Трубачев. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,54 Мбайт). – Київ : «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2011. − 321 с.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19022
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk konkursnyh zadach z oporu materialiv.pdf4.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.