Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19028
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-03-15T14:50:05Z-
dc.date.available2017-03-15T14:50:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-12-26-
dc.identifier.citationПсихологія наукової та технічної творчості [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Бреусенко-Кузнєцов ; ред. Н. Ю. Волянюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 431,09 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 22 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/19028-
dc.language.isoukuk
dc.titleПсихологія наукової та технічної творчостіuk
dc.typeMethodical Materialuk
dc.audience.speciality053 «Психологія»uk
dc.format.page22 с.uk
dc.contributor.compilerБреусенко-Кузнєцов, Олександр Анатолійович-
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.date.availablehandmade2017-
dc.description.abstractukМетою навчальної дисципліни є формування у аспірантів здатностей: орієнтуватись у філософсько-методологічному рівні проблеми творчості; аналізувати фундаментальні теорії і концепції, відомості про закономірності виникнення та розвитку інновацій у процесі наукової та технічної діяльності; виявляти закономірності творчої самореалізації особистості у науковій та технічній сферах; розробляти пси¬хологічно обґрунтовану систему впливів на розвиток творчих якостей особистості.uk
dc.description.abstractenThe purpose of the subject is formation of post-graduate students’ abilities: to be guided in a philosophy-methodological level of the problem of creativity; to analyze fundamental theories and concepts, data on laws of occurrence and development of innovations during scientific and technical activity; to reveal laws of creative self-realization of the personality in scientific and technical spheres; to develop psychologically proved system of influences on development of creative qualities of the personality.uk
dc.description.abstractruЦелью учебной дисциплины является формирование у аспирантов способностей ориентироваться в философско-методологическом уровне проблемы творчества; анализировать фундаментальные теории и концепции, сведения о закономерностях возникновения и развития инноваций в процессе научной и технической деятельности; выявлять закономерности творческой самореализации личности в научной и технической сферах; разрабатывать психологически обоснованную систему влияний на развитие творческих качеств личности.uk
dc.contributor.institutionНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psyhologiya_naykovoyi_ta_tehnichnoyi_tvorchosti.pdf431.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.