Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19036
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент»
Authors: Шевченко, Інна Бориславівна
Передерієнко, Надія Іванівна
Сірик, Максим Віталійович
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Issue Date: 2016
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для всіх форм навчання напряму підготовки (спеціальності) 6.030601 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Б. Шевченко, Н. І. Передерієнко, М. В. Сірик ; ред. Ю. С. Ганжуров. – Електронні текстові данні (1 файл: 500,83 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 31 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19036
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсова_метод_стратмен.pdf500.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.