Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19059
Title: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту (дипломної роботи) за розділом «Маркетинг високовольтного обладнання» для студентів спеціальності 7.05070104 «Техніка та електрофізика високих напруг» усіх форм навчання
Other Titles: Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта (дипломной работы) по разделу «Маркетинг высоковольтного оборудования» для студентов специальности 7.05070104 «Техника и электрофизика высоких напряжений» всех форм обучения
Authors: Козюра, Володимир Миколайович
Koziura, Volodymyr Mykolaiovych
Стадніченко, Вадим Володимирович
Бржезицький, Володимир Олександрович
Солнцев, Сергій Олексійович
Зозульов, Олександр Вікторович
Царьова, Тетяна Олександрівна
Brzhezytskyi, Volodymyr Oleksandrovych
Solntsev, Serhii Oleksiiovych
Zozulov, Oleksandr Viktorovych
Tsarova, Tetiana Oleksandrivna
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Keywords: постачальник
покупець
маркетинговий фактор
критерій оцінювання
Issue Date: 2016
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту (дипломної роботи) за розділом «Маркетинг високовольтного обладнання» для студентів спеціальності 7.05070104 «Техніка та електрофізика високих напруг» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. О. Бржезицький, С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Т. О. Царьова ; під ред. В. Козюри, В. В. Стадніченка. – Електронні текстові данні (1 файл: 897,49 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 21 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19059
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки до виконання розділу економічної частини.pdf897.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.