Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19062
Title: Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 2. Технології, засновані на силовій дії електричних і магнітних полів
Other Titles: Применение электрических и магнитных полей в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Ч. 2. Технологии, основанные на силовом воздействии электрических и магнитных полей
Authors: Проценко, Олександр Ростиславович
Protsenko, Oleksandr Rostyslavovych
Бржезицький, Володимир Олександрович
Козюра, Володимир Володимирович
Козюра, Володимир Миколайович
Brzhezytskyi, Volodymyr Oleksandrovych
Koziura, Volodymyr Volodymyrovych
Koziura, Volodymyr Mykolaiovych
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Keywords: електричне поле
електросепаратор
магнітне поле
електродегідратор
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ "КПІ"
Citation: Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 2. Технології, засновані на силовій дії електричних і магнітних полів [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисципліни «Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві» для напрямів підготовки (спеціальностей): 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальність «Техніка і електрофізика високих напруг» // НТУУ «КПІ» ; уклад. : В. О. Бржезицький, В. В. Козюра, В. М. Козюра ; ред. О. Р. Проценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 119 c.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19062
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч. посібник ЗЕМП ч. 2.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.