Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19089
Title: Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи
Authors: Казанський, Сергій Володимирович
Панєнко, Олена Миколаївна
Keywords: автоматизовані системи керування
розрахунково-графічна робота
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Казанський, С. В. Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» (7.05070102) і «магістр» (8.05070102) спеціальності «Електричні системи і мережі» / С. В. Казанський, О. М. Панєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 63 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19089
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACK-RGR.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.