Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19375
Title: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю
Authors: Галаган, Роман Михайлович
Keywords: акустика
ультразвук
неруйнівний контроль
acoustics
ultrasound
nondestructive testing
акустика
ультразвук
неразрушающий контроль
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів приладобудівного факультету спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології спеціалізації комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами підготовки магістрів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган ; відп. ред. А. Г. Протасов. – Електронні текстові дані (1 файл: 178,14 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19375
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСНК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP_AZANK.pdf178.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.