Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19382
Title: Економічне обґрунтування проектних рішень
Authors: Кавтиш, Оксана Петрівна
Keywords: управління проектами
проектна діяльність
розрахункова робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Економічне обґрунтування проектних рішень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування проектних рішень» підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня магістр (денної та заочної форм навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. П. Кавтиш. – Електронні текстові дані (1 файл: 867 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 29 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19382
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOPR_metod.pdf866.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.