Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19622
Title: Сучасні методи проектування (Ч. 1. Пошук технічних рішень)
Authors: Казак, І. О.
Щербина, В. Ю.
Лелека, С. В.
Keywords: INTERNET
FIPS
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Сучасні методи проектування (Ч. 1. Пошук технічних рішень) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання завдань з лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Машини і технології паковання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. О. Казак, В. Ю. Щербина, С. В. Лелека. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 58 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19622
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод вказ лаб Сучасн методи проект Част 1 Пошук техн рішень.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.