Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19733
Title: Інклюзивне зелене зростання
Authors: Джигирей, Ірина Миколаївна
Keywords: інклюзивне зелене зростання
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Інклюзивне зелене зростання [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи і виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. М. Джигирей. – Електронні текстові данні (1 файл: 793,28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 63 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19733
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КХТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inclusive-green-growth-p9-20170525.pdf793.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.