Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19869
Title: Математичні задачі енергетики. Частина 1
Authors: Хоменко, Олег Володимирович
Гулий, Володимир Сергійович
Keywords: електроенергетична система
електрична мережа
математичне моделювання
практичні заняття
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Математичні задачі енергетики. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Хоменко, В. С. Гулий. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 88 c. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19869
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matemat.zadachi.enerhetyky_MV.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.