Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20061
Title: Необхідність впровадження інноваційних шляхів розвитку для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств
Authors: Кавтиш, О. П.
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Кавтиш, О. П. Необхідність впровадження інноваційних шляхів розвитку для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств / О. П. Кавтиш // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник праць XIII (ХХV) Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 63. – Бібліогр.: 1 назва.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20061
Appears in Collections:Секція 3. Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MNTS2017_63_Kavtysh.pdf91.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.