Skip navigation

Пошук


Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-10 зі 31.
Знайдені матеріали:
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017Розрахунок втрати гідравлічного напору у фільтруючих загрузках магнітних фільтрівГаращенко, В. І.; Гаращенко, О. В.; Маланчук, Є. З.; Garashchenko, V. I.; Garashchenko, O. V.; Malanchyk, E. Z.; Гаращенко, В. И.; Гаращенко, А. В.; Маланчук, Е. З.
2016Геохімічні особливості ґрунтових вод в межах території львівського прогинуПаньків, Р. П.; Кость, М. В.; Сахнюк, І. І.; Майкут, О. М.; Мандзя, О. Б.; Навроцька, І. П.; Козак, Р. П.; Pankiv, R. P.; Kost, M. V.; Sakhhyuk, I. I.; Maikut, O. M.; Mandzya, O. B.; Navrotska, I. P.; Kozak, R. P.; Панькив, Р. П.; Кость, М. В.; Сахнюк, И. И.; Майкут, О. М.; Мандзя, О. Б.; Навроцкая, И. П.; Козак, Р. П.
2016Аналіз роботи багатоступеневої технологічної установки доочищення водопровідної води в умовах діючого виробництва та шляхи її удосконаленняРой, І. Ю.; Патюк, Л. К.; Клименко, Н. А.; Roi, I. Y.; Patyuk, L. K.; Klimenko, N. A.; Рой, И. Ю.; Патюк, Л. К.; Клименко, Н. А.
2016Нове конструкційне рішення проблеми вдосконалення апаратів біологічного очищення стічних водКлименко, І. В.; Іванченко, А. В.; Волошин, М. Д.; Klymenko, I. V.; Ivanchenko, A. V.; Voloshyn, M. D.; Клименко, И. В.; Иванченко, А. В.; Волошин, М. Д.
2016Забруднення природних вод арсеновмісними сполуками: причини та перспективні способи вирішення проблемиЛітинська, М. І.; Астрелін, І. М.; Толстопалова, Н. М.; Litynska, M.; Astrelin, I.; Tolstopalova, N.; Литинская, М. И.; Астрелин, И. М.; Толстопалова, Н. М.
2016Оценка эффективности методов стабилизационной обработки шахтной воды (шахта М. Горького, г. Донецк)Гомеля, Н. Д.; Корда, Т. А.; Носачева, Ю. В.; Шуриберко, М. Н.; Потильчак, Т. В.; Гомеля, М. Д.; Корда, Т. А.; Носачова, Ю. В.; Шуриберко, М. М.; Потильчак, Т. В.; Gomelya, N.; Korda, T.; Nosachova, J.; Shuriberko, M.; Potylchak, T.
2016Дослідження методів очищення підземних залізовмісних вод від аммонійних сполук та аміакуКвартенко, О. М.; Саблій, Л. А.; Kvartenko, A. N.; Sabliy, L. A.; Квартенко, А. Н.; Саблий, Л. А.
2017The removal of indigo carmine from water by solvent sublationObushenko, T.; Tolstopalova, N.; Kholmetska, Y.; Обушенко, Т. І.; Толстопалова, Н. М.; Холмецька, Ю. М.; Обушенко, Т. И.; Толстопалова, Н. М.; Холмецкая, Ю. М.
2016Індекси стабільності та критерії рівноважності кальцій-гідрокарбонатноі водноі системиКочмарський, В. З.; Kochmarskii, V. Z.; Кочмарский, В. З.
2017Дослідження вилучення фосфатів на аніонітах та створення безвідходної переробки регенераційних розчинівГомеля, М. Д.; Петриченко, А. І.; Трохименко, Г. Г.; Мартинюк, Я. П.; Gomelia, N. D.; Petrychenko, A. I.; Trokhimenko, A. G.; Martyniuk, Y. P.; Гомеля, Н. Д.; Петриченко, А. И.; Трохименко, А. Г.; Мартынюк, Я. П.