Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2059
Title: Інтелектуальна власність
Authors: Мікульонок, Ігор Олегович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: інтелектуальна власність
авторське право
винаходи
патент
Issue Date: 2012
Citation: Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. О. Мікульонок ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 11,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: В підручнику викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2059
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-257.pdf
  Restricted Access
11.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.