Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2061
Title: Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв
Authors: Мікульонок, Ігор Олегович
Keywords: хімічне виробництво
обладнання хімічних виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Мікульонок, І. О. Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв [Електронний ресурс] : підручник / І. О. Мікульонок ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 12,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Викладено основні відомості про обладнання хімічних виробництв, технологію його виготовлення, технологічні методи забезпечення й підвищення надійності, комплектність, консервацію, транспортування та зберігання. Розглянуто основні життєві стадії виготовленого обладнання: монтаж, експлуатацію, зокрема технічне обслуговування, ремонт і демонтаж. Матеріал подано на основі сучасної нормативно-технічної документації і добре ілюстрований. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Машинобудування» з орієнтуванням на спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2061
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-032.pdf
  Restricted Access
12.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.