Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2062
Title: Застосування корозійностійких, жаростійких, жароміцних сталей і сплавів у хімічному машино- та апаратобудуванні
Authors: Доброногов, Віктор Григорович
Мікульонок, Ігор Олегович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хiмiчний
Keywords: корозійне руйнування
газова корозія
ливарні корозійностійкі сталі
Issue Date: 2012
Citation: Доброногов, В. Г. Застосування корозійностійких, жаростійких, жароміцних сталей і сплавів у хімічному машино- та апаратобудуванні [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. Г. Доброногов, І. О. Мікульонок ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 31,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: В підручнику викладено фізико-хімічні основи корозійної стійкості корозійностійких сталей і сплавів та механізмів їх корозійного руйнування. Показано роль структурних факторів, легувальних і домішкових елементів у формуванні властивостей корозійностійких сталей і сплавів. Наведено показники корозійної стійкості сталей і сплавів у різноманітних середовищах різних концентрацій у широких діапазонах робочих температур, оптимальні режими термічного оброблення, методи видалення окалини, механічні властивості сталей. Викладено рекомендації щодо застосування неіржавких сталей і сплавів залежно від умов експлуатації. Подано перелік нормативних документів, якими встановлюються марки, сортамент прокату та типи виливків із неіржавких сталей і сплавів. Наведено стандартні методи контролю сталей і сплавів на схильність до міжкристалітної корозії. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2062
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-033.pdf
  Restricted Access
32.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.