Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2064
Title: Основи проектування баз даних
Authors: Ярощук, Людмила Дем'янівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: бази даних
інформаційні системи
моделі даних
Issue Date: 2012
Citation: Основи проектування баз даних [Електронний ресурс] : текст лекцій до розділу «Проектування баз даних» дисципліни «Бази даних» для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Д. Ярощук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Запропоноване навчально-методичне видання розкриває основні положення баз даних, види інформаційних систем, описує існуючі моделі даних, розглядає способи створення ER – діаграм та їхню роль в інфологічному моделюванні, властивості реляційних баз даних та алгоритм їх створення. Призначене для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та споріднених спеціальностей усіх форм навчання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2064
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaroshchuk_L_D.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.