Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2065
Title: Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Шульгіна, Людмила Михайлівна
Бояринова, Катерина Олександрівна
Артеменко, Ліна Петрівна
Гук, Ольга Володимирівна
НТУУ «КПІ»
Менеджменту та маркетингу
Keywords: дипломна робота
Issue Date: 2012
Citation: Менеджмент інноваційної діяльності. Виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Л. М. Шульгіна, К. О. Бояринова [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 461 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2065
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dergachova_DIP_Bakalavr.doc
  Restricted Access
461 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.