Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2071
Title: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність підприємств
зовнішньоекономічні операції
ціноутворення
спільне підприємництво
Issue Date: 2012
Citation: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Дунська. – Електронні текстові дані (1 файл: 325 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в засвоєнні необхідних теоретичних знань з курсу дисципліни, набутті навичок й використанні їх на практиці. Вони містять тематичний план дисципліни, її програму, план лекцій, питання для самостійної роботи студентів, запитання для підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2071
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dunska_ZED_MV.doc
  Restricted Access
325 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.