Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2081
Title: Регіональна економіка
Keywords: регіональна економіка
Issue Date: 2012
Citation: Регіональна економіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, І. М. Верхоляд. – Електронні текстові дані (1 файл: 346 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2081
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dergachova_Verholyad_RE.doc
  Restricted Access
346.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.