Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2082
Title: Технологія виробництва деревної маси
Authors: Антоненко, Людмила Петрівна
Плосконос, Віктор Григорович
Дейкун, Ірина Михайлівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: виробництво деревної маси
Issue Date: 2012
Citation: Технологія виробництва деревної маси [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. П. Антоненко, В. Г. Плосконос, І. М. Дейкун. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2082
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_TVDM.doc
  Restricted Access
2.51 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.