Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2083
Title: Переддипломна практика
Keywords: виробнича практика
Issue Date: 2012
Citation: Переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051301- «Хімічна технологія» спеціальності «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Дейкун, Л. П. Антоненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 50,7 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2083
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_bakalavr_2012.docx
  Restricted Access
50.79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.