Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2084
Title: Науково-дослідна практика
Authors: Дейкун, Ірина Михайлівна
Антоненко, Людмила Петрівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: науково-дослідна практика
Issue Date: 2012
Citation: Науково-дослідна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130110 - «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Дейкун, Л. П. Антоненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 47,7 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2084
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_magistr_2012.docx
  Restricted Access
47.75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.