Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2085
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизація хімічних виробництв - 2» системи автоматичного керування для напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Keywords: мікроконтролер «Реміконт Р-130»
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизація хімічних виробництв - 2» системи автоматичного керування для напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Р. Ладієва, П. М. Сташкевич, В. В. Колпаков, О. А. Козачок. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,21 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2085
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_lab_rob.pdf
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.