Skip navigation

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. : [2483] Community home page

Конференції, які організовані або проходили за участю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Browse

Sub-communities within this community

Взаємодія одиниць мови та мовлення [103]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року, м. Київ

Екологічні біотехнології та біоенергетика [25]

Матеріали науково-практичного семінару присвяченого 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, 14 грудня 2018 р.)

Logo

Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні [110]

Збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 4-5 грудня 2018 р.)

Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки [102]

Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, 2014 р., м. Київ.

Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства [32]

Міжнародний збірник наукових праць, присвячений 70-річному ювілею професора Алли Андріївни Калити, м. Київ, 2015 р.

Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях [123]

Тези доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 12-16 травня 2008 р.)

Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 [76]

Збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-18 травня, 2018 р.)

Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток [97]

Тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-15 травня 2010 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2012 [100]

Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2014 [52]

Збірник наукових статей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-15 травня 2014 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 [47]

Збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.)

Людяність творчості як творчість людяності [95]

Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.)

Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6 [109]

Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 1 – 2 грудня 2016 р.

Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики [13]

Випуск 7. Випуск здійснено у рамках засідання Круглого столу на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети» від 16 листопада 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» [145]

Представлені тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», яка відбулась в НТУУ «КПІ» 2-5 квітня 2013 року

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [87]

Збірник наукових праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 березня 2019 р.)

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [96]

Збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 березня 2018 року)

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [112]

Збірник праць XIII (ХХV) Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 16–17 березня 2017 р.). До 25-річчя факультету менеджменту та маркетингу

Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі [23]

Матеріали 1-шої науково-технічної конференції з міжнародною участю – NDT-UA 2017, 24-27 жовтня 2017 року, м. Люблін, Польща.

Logo

Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі [13]

Матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю – NDT-UA 2018, 15-19 жовтня 2018 року, м. Люблін, Польща.

Logo

Погляд у майбутнє приладобудування (11 ; 2018 ; Київ) [144]

Збірник статей XI науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 15-16 травня 2018 р., м. Київ, Україна

Logo

Погляд у майбутнє приладобудування (12 ; 2019 ; Київ) [11]

Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки [1]

Збірник матеріалів Чотирнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів). Програма та наукові праці учасників конференції (м. Київ, 16-18 травня 2016 р.)

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки [0]

Збірник матеріалів П’ятнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів). Програма та наукові праці учасників конференції (м. Київ, 14-15 листопада 2016 р)

Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України [34]

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку Видавничого бізнесу на медійному ринку України» (м. Київ, 19 травня 2016 року)

Проблеми телекомунікацій [0]

Представлені тези доповідей учасників першої науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій», яка відбулась в 25–27 квітня 2007 року в м. Києві

Соціальне конструювання психологічної та педагогічної допомоги в епоху змін [10]

Матеріали Сьомого всеукраїнського форуму вчених і практиків «Екопсихея» (м. Київ, 26-27 травня 2018 року)

Logo

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення [11]

Матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 11-12 грудня 2017 р.)

Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології [19]

Матеріали науково-практичного семінару, 24 жовтня 2018 р., м. Київ.

Сучасні тенденції фонетичних досліджень [40]

Збірник матеріалів Круглого столу (м. Київ,12 травня 2017 рік)

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [130]

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (21–23 травня 2015 р., м. Київ, Україна)

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [114]

Матерiали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв, молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» (26−28 травня 2016 р., м. Київ, Україна)

Logo

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [85]

XVI Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених (26−27 квiтня 2018 р., м. Київ, Україна). До 120-рiччя КПI iм. Iгоря Сiкорського.

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [96]

XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених (м. Київ, 25-27 травня 2017 р.)