Skip navigation

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. : [1712] Community home page

Конференції, які організовані або проходили за участю «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Browse

Sub-communities within this community

Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі [0]

ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, м. Київ, 24 листопада 2015 р.

Взаємодія одиниць мови та мовлення [103]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2014 року, м. Київ

Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки [102]

Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки, 2014 р., м. Київ.

Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях [123]

Тези доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 12-16 травня 2008 р.)

Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток [97]

Тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-15 травня 2010 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2012 [100]

Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2014 [52]

Збірник наукових статей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-15 травня 2014 р.)

Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 [47]

Збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.)

Людяність творчості як творчість людяності [95]

Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.)

Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6 [109]

Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 1 – 2 грудня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» [145]

Представлені тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», яка відбулась в НТУУ «КПІ» 2-5 квітня 2013 року

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [112]

Збірник праць XIII (ХХV) Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 16–17 березня 2017 р.). До 25-річчя факультету менеджменту та маркетингу

Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі [23]

Матеріали 1-шої науково-технічної конференції з міжнародною участю – NDT-UA 2017, 24-27 жовтня 2017 року, м. Люблін, Польща.

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки [1]

Збірник матеріалів Чотирнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів). Програма та наукові праці учасників конференції (м. Київ, 16-18 травня 2016 р.)

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки [0]

Збірник матеріалів П’ятнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів). Програма та наукові праці учасників конференції (м. Київ, 14-15 листопада 2016 р)

Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України [34]

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку Видавничого бізнесу на медійному ринку України» (м. Київ, 19 травня 2016 року)

Проблеми телекомунікацій [0]

Представлені тези доповідей учасників першої науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій», яка відбулась в 25–27 квітня 2007 року в м. Києві

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення [1]

Матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 11-12 грудня 2017 р.)

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [130]

Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (21–23 травня 2015 р., м. Київ, Україна)

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [114]

Матерiали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв, молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики» (26−28 травня 2016 р., м. Київ, Україна)

Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики [96]

XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених (м. Київ, 25-27 травня 2017 р.)