Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКонстантинов, Володимир Олександрович-
dc.contributor.authorKonstantinov, Volodymyr-
dc.contributor.authorКонстантинов, Владимир Александрович-
dc.date.accessioned2017-10-25T13:46:44Z-
dc.date.available2017-10-25T13:46:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКонстантинов В. Залізні та залізобетонні мости України – пам’ятки будівельної науки і техніки / Володимир Константинов // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 23. – С. 22–37. – Бібліогр.: 25 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/20890-
dc.language.isoukuk
dc.sourceДослідження з історії техніки : збірник наукових праць, Вип. 23uk
dc.subjectзалізні мостиuk
dc.subjectзалізобетонні мостиuk
dc.subjectпам’ятки науки і технікиuk
dc.subjectтуристичний маршрутuk
dc.subjectвантові мостиuk
dc.subjectferrous bridgesuk
dc.subjectferroconcrete bridgesuk
dc.subjectmonuments of science and technologyuk
dc.subjecttourist routeuk
dc.subjectжелезные мостыuk
dc.subjectжелезобетонные мостыuk
dc.subjectпамятники науки и техникиuk
dc.subjectтуристический маршрутuk
dc.titleЗалізні та залізобетонні мости України – пам’ятки будівельної науки і технікиuk
dc.title.alternativeIron and ferroconcrete bridges of Ukraine are the monuments of science and technologyuk
dc.title.alternativeЖелезные и железобетонные мосты Украины – памятники строительной науки и техникиuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 22-37uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc725.95(477-25)+6242(477-45)uk
dc.description.abstractukВ статті коротко висвітлено історію будівництва на території сучасної України в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст. залізних і залізобетонних мостів. Більш докладно викладена історія будівництва мостів подібних типів в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Кам’янці-Подільському, Севастополі, на Закарпатті, Волині, та інших містах і регіонах держави, а також наведено цікаву інформацію про історію спорудження, їхніх творців, технічні характеристики тощо. Вцілілі і збережені пам’ятники науково-технічної спадщини минулого свідчать про високий професійний рівень вітчизняних мостобудівників, які створили справжні оригінальні витвори інженерної думки і які стали пам’ятками науки і техніки, яскравими зразками монументального мистецтва. Підкреслено необхідність запровадження в Україні спеціальних туристичних маршрутів – «Міські мости» – своєрідного літопису історичного життя кожного міста, його пам’ятками будівельної науки і техніки. Стаття буде корисна всім, хто цікавиться історією науки і техніки, пам’ятками минулого.uk
dc.description.abstractenIn the article history of building of ferrous and ferro-concrete bridges on the territory of modern Ukraine in the second half of XIX – at the beginning of XXI centuies is shortly described. The more thoroughly history of building of similar types bridges in Kyiv, Dnipro, Zaporizhia, Chernihiv, Kamianets-Podilskyi, Sebastopol, on Zakarpattia, Volyn, and other cities and regions of the Ukraine is presented. Also interesting information about history of building of these bridges, about their creators, technical descriptions et cetera is pointed. The survivor and stored monuments of scientific and technical inheritance of the past testify to the high professional level of native bridge-building specialists, who made the real original creations of engineering idea and which became the monuments of science and technology, bright standards of monumental art. Nnecessity of introduction in Ukraine of the special tourist routes – “The Bridges in the City» – original chronicle of historical life of every city, by its sights of a building science and technology is marked on. The article will be useful all, who is interested in history of science and technology and monuments of the past.uk
dc.description.abstractruВ статье кратко освещена история строительства на территории современной Украины во второй половине ХІХ – в начале ХХІ вв. железных и железобетонных мостов. Более подробно изложена история строительства мостов подобных типов в Киеве, Днепре, Запорожье, Чернигове, Каменце-Подольском, Севастополе, на Закарпатье, Волыни, и других городах и регионах державы, а также приведена интересная информация про историю постройки,их создателей, технические характеристики и т.п. Уцелевшие и сохранившиеся памятники научно-технического наследия прошлого показывают высокий уровень отечественных мостостроителей, создавших настоящие оригинальные образцы инженерной мысли – яркие примеры монументального искусства. Аргументируется необходимость внедрения в Украине специальных туристических маршрутов – «Городские мосты» – своеобразной летописи исторической жизни каждого города, его памятниками строительной науки и техники. Статья будет полезна всем интересующимся историей науки и техники, памятниками прошлого.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Дослідження з історії техніки: збірник наукових праць, Вип. 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RHT23-03-Konstantinov.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.