Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorГоробець, С. В.uk
dc.contributor.advisorGorobets, Svitlana V.en
dc.contributor.advisorГоробец, С. В.ru
dc.date.accessioned2017-10-31T11:58:11Z-
dc.date.available2017-10-31T11:58:11Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier2219-п-
dc.identifier.govdoc0109U00 2635-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/20917-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectзаряд поверхні біосорбентуuk
dc.subjectмікроелектрофорезuk
dc.subjectмоделіuk
dc.titleВилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбціїuk
dc.title.alternativeInvestigation of ions of heavy metal extraction from waste waters mechanisms by magnetocontrolled biosorptionuk
dc.title.alternativeИзвлечение ионов тяжёлых металлов из сточных вод с помощью магнитоуправляемой биосорбцииuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyФакультет біотехнології і біотехнікиuk
dc.contributor.departmentКафедра біоінформатикиuk
dc.format.page5 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОтримано зображення комплексів магнітні наночастки-біосорбент (дріжджі S.cerevisiae) до та після процесу біосорбції. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцію в залежності від тривалості процесу сорбції. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцією в залежності від величини зовнішнього магнітного поля. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцією в залежності від кількості магнітних наночасток, прикріплених до поверхні біосорбенту. Отримано температурну залежність ефективності магнітокерованої біосорбції. Отримано залежності заряду поверхні біосорбенту від кількості магнітних наночасток в процесі біосорбції. Отримано залежності заряду поверхні біосорбенту в залежності від величини зовнішнього магнітного поля. Отримано залежності заряду поверхні магнітокерованого біосорбенту [магнітні мітки-дріжджові клітини Saccharomyces cereviciae] в процесі біосорбції шляхом вимірювання електрофоретичної рухливості при використанні різних способів перемішування (механічного та магнітогідродинамічного). Розроблено конструкцію камери для мікроелектрофорезу з параметрами необхідними для даного дослідження. Отримано залежності рівня сорбції-десорбції та рН водного середовища в процесі магнітокерованої біосорбції. Здійснена оптимізація параметрів процесу магнітокерованої біосорбції. Запропоновані та вдосконалені теоретичні моделі, які описують механізми вилучення іонів важких металів. Розроблені нові дешеві методи виготовлення та створення стабільних магніточутливих комплексів дріжджі-магнітні наночастки з поліпшеними властивостями. Отримані принципово нові знання та факти щодо механізмів вилучення іонів важких металів із рідин за допомогою магнітокерованої біосорбції, які дозволять значно оптимізувати та вдосконалити технологію очищення стічних вод від іонів важких металів в швидкісному режимі за допомогою магнітокерованої біосорбції.uk
dc.description.abstractenTheoretical models which feature mechanisms of extraction of ions of heavy metals are offered and developed. New low-cost methods of manufacturing stable magnetosensitive complexes barm/magnetic nanoparticles with the refined properties are developed. Essentially new knowledge and the facts concerning mechanisms of extraction of ions of heavy metals from fluids by means of magnetocontrolled biosorption which allow to optimize considerably production engineering of purification of sewage from ions of heavy metals in a velocity regime are gained.uk
dc.description.abstractruПредложены и усовершенствованы теоретические модели, которые описывают механизмы извлечения ионов тяжёлых металлов. Разработаны новые дешёвые методы изготовления стабильных магниточувствительных комплексов дрожжи-магнитные наночастицы с улучшенными свойствами. Получены принципиально новые знания и факты относительно механизмов извлечения ионов тяжёлых металлов из жидкостей с помощью магнитоуправляемой биосорбции, которые позволяют значительно оптимизировать технологию очищения сточных вод от ионов тяжёлых металлов в скоростном режиме.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (КБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2219-f.pdf163.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.