Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20999
Authors: Степанюк, Андрій Романович
Title: Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисциплін за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки та за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки «Моделювання процесів та обладнання підготовки середовищ та отримання біотехнологічних матеріалів» другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр», галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: конструкторська документація
обладнання теплового процесу
розрахункова робота
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-18MV_RR_Model.pr.ta.obladn.biotech.mater.pdf549.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.