Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21010
Authors: Степанюк, Андрій Романович
Гулієнко, Сергій Валерійович
Title: Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни “Теорія експерименту та техніка вимірювань” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки та за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки «Моделювання процесів та обладнання підготовки середовищ та отримання біотехнологічних матеріалів» другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр», галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: конструкторська документація
обладнання теплового процесу
фізичний експеримент
хіміко-технологічний експеримент
розрахункова робота
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-Г14-2MV_RR_Teor_eksperym_ta tehn_vymir.pdf460.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.