Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць : [478] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Підфонди цього фонду

2007 [37]

2008 [48]

2009 [71]

2010 [20]

2011 [66]

2012 [81]

2013 [43]

2014 [34]

2015 [35]

2016 [24]

2017 [19]