Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21112
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorВолодарський, Є. Т.uk
dc.date.accessioned2017-11-14T13:44:32Z-
dc.date.available2017-11-14T13:44:32Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier2339-п-
dc.identifier.govdoc0110U000033-
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/21112-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectінформаційно-вимірювальні системиuk
dc.subjectкарта місцевостіuk
dc.subjectакселерометриuk
dc.titleСтворення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрівuk
dc.title.alternativeCreation of information and measurement system for cours and trim based on surface acoustic accelerometersuk
dc.title.alternativeСоздание информационно-измерительной системы курса та вертикали на основе поверхностно-акустических акселерометровuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.departmentОКБ «Шторм»uk
dc.format.page4 c.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukОсновна ідея роботи полягає в досягненні поставленої мети за рахунок істотного покращення характеристик систем курсу та вертикалі за рахунок використання акселерометрів на поверхнево акустичних хвилях, що в поєднанні з сучасними методами оброблення вимірювальної інформації та метрологічного забезпечення дозволяє створити якісно нові системи курсу та вертикалі, що відповідають жорстким вимогам сучасної авіаційної техніки. В поверхнево-акустичних акселерометрах основним елементом являються лінії затримки і резонатори, властивості яких залежать від виміряних параметрів руху. Виключна простота кінематичної схеми і високий рівень конструктивної інтеграції створюють передумови для підвищення точності, зменшення габаритів і суттєве зменшення загальної вартості їх виробництва. З метою зменшення впливу дестабілізуючих факторів необхідно здійснювати поточне калібрування характеристик первинних перетворювачів безпосередньо на об’єкті в процесі їх функціонування. Для цього необхідно застосовувати структурно-алгоритмічні методи підвищення точності, основні засади яких розроблені науковою школою НТУУ”КПІ”. В результаті виконання роботи отримані наукові та практичні результати: - концепції побудови базового модуля інформаційно- вимірювальної системи. - математичної моделі та алгоритм формування вихідних сигналів вимірювального модуля в процесі функціонування на рухомому об’єкті; - математичної моделі обчислення параметрів руху об’єкта по сигналам мікро механічних чутливих елементів; - математичної моделі та алгоритм комплексної обробки вихідних сигналів чутливих елементів та корегуючих сигналів супутникової глобальної позиційної системи; - програм для обчислення параметрів руху об’єкта по сигналам мікро чутливих елементів; - програми корегування обчислення параметрів руху об’єкта по сигналам глобальної позиційної системи; - методики калібрування вимірювального блоку; - ескізна документація та елементи макету ІВС. - результати експериментальних дослідженнь ІВС з підтвердженням ефективності розроблених технічних рішень базового модуля ІВС. Експериментальні дослідження інформаційно-вимірювальної системи показали велику перспективність їх використання для систем безпеки автомобілів та вимірювання напружено-деформованого стану залізничних локомотивів. Поєднання таких систем в єдиний комплекс з супутниковою навігаційною системою з урахуванням цифрової карти місцевості дозволяє з високою точністю вимірювати положення автомобіля на дорозі і тим самим забезпечити безпеку його руху.uk
dc.description.abstractenExperimtntal studies of information-measuring system showed prospects for use such devices for vehicle security system and the measurement of stress-deforming state of railway locomotives. Combining them into a single complex with a satellite navigation systtmand a digital maps aliow to accurately determine the position of the car on the road.uk
dc.description.abstractruЭкспериментальные исследования информационно-измерительной системы показали перспективность их использования для систем безопасности автомобилей а также при измерении напряженно-деформирующего состояния железнодорожних локомотивов. Обединение таких систем в единий комплекс с спутниковой навигационной системой с учетом цыфровой карти местности позволит с високой точностю определить положение автомобиля на дороге и тем самым обеспечить безопасность его движения.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2339-p.pdf99.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.