Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21158
Title: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю
Authors: Галаган, Роман Михайлович
Keywords: ультразвук
неруйнівний контроль
дефектоскоп
товщиномір
ultrasound
non-destructive testing
defectoscope
thickness gauge
ультразвук
неразрушающий контроль
дефектоскоп
толщиномер
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Автоматизовані засоби акустичного неруйнівного контролю [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів приладобудівного факультету спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології спеціалізації комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики за освітньо-науковою та освітньо-професійною программами підготовки магістрів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 65 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21158
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСНК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки АЗАНК.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.