Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21184
Title: Економіка підприємства
Authors: Гречко, Алла Володимирівна
Keywords: розрахункова робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи з дисципліни підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня бакалавр (денної та заочної форм навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. В. Гречко. – Електронні текстові данні (1 файл: 85,05 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 30 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21184
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_Grechko.docx85.05 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.