Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць : [613] Community home page

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Веб-сайт видання - http://radap.kpi.ua

Browse

Sub-communities within this community

2008 [64]

2009 [58]

2010 [117]

2011 [89]

2012 [84]

2013 [69]

2014 [59]

2015 [51]

2016 [22]