Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21428
Title: Теорія електричних кіл
Authors: Батрак, Лариса Миколаївна
Ромашко, Володимир Якович
Keywords: теорія електричних кіл
теорія нелінійних електричних кіл
Issue Date: 2013
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія електричних кіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи. Тема «Графоаналітичні методи розрахунку нелінійного ланцюга» для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» всіх форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Я. Ромашко, Л. М. Батрак. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2013. – 39 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21428
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_ТОЕ2_курсовой_часть1.pdf4.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.