Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 61 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Аналіз потенціалу твердих побутових відходів як сировини для виробництва альтернативних палив в УкраїніТрофімов, І. Л.; Яковлєва, А. В.; Іванченко, О. В.; Вєрягіна, Л. С.; Trofimov, I. L.; Iakovlieva, A. V.; Ivanchenko, O. V.; Vieriagina, L. S.; Трофимов, И. Л.; Яковлева, А. В.; Иванченко, О. В.; Верягина, Л. С.
2016Розроблення засобів підвищення селективності дії диференційно-фазного захисту збірних шин при насиченні трансформаторів струмуНіценко, В. В.; Кулагін, Д. О.; Махлін, П. В.; Nicenko, V.; Kulagin, D.; Makhlin, P.; Ниценко, В. В.; Кулагин, Д. А.; Махлин, П. В.
2016Фрактальный анализ электрических нагрузок химических производствВолошко, А. В.; Бедерак, Я. С.; Волошко, А. В.; Бедерак, Я. С.; Voloshko, A.; Bederak, Y.
2016Мехатронна система імплозійного впливу на привибійну зону пласта нафтової свердловиниЛістовщик, Л. К.; Сліденко, В. М.; Лісовол, О. П.; Listovshchyk, L.; Slidenko, V.; Lisovol, О.; Листовщик, Л. К.; Слиденко, В. М.; Лисовол, А. П.
2016Визначення технічного стану електромеханічної системи енергетичними методамиЗакладний, О. О.; Луц, А. О.; Zakladnyi, O. O.; Lutc, A.; Закладной, О. А.; Луц, А. О.
2016The Smart Grid concept implementation by expanding the use of demand side managment and modern power electronic installationsDenysiuk, S.; Opryshko, V.; Strzelecki, R.; Денисюк, С. П.; Опришко, В. П.; Стшелецькі, Ришард
2016Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системах діагностування силових трансформаторівПритискач, І. В.; Prytyskach, I.; Прытыскач, И. В.
2016Кінематика ресурсозберігаючого підйомного комплексу з мехатронною системою мінімізації динамічних навантажень приводаШевчук, С. П.; Зайченко, С. В.; Поліщук, В. О.; Гарнець, В. М.; Shevchuk, S. P.; Zaychenko, S. V.; Polishchuk, V. M.; Garnets, V. M.; Шевчук, С. П.; Зайченко, С. В.; Полищук, В. Е.; Гарнец, В. Н.
2016Анализ длительности и границ существующих тарифных зон сутокНаходов, В. Ф.; Замулко, А. И.; Мохаммад Аль Шарари; Мединцева, Д. А.; Находов, В. Ф.; Замулко, А. І.; Мохаммад Аль Шарарі; Медінцева, Д. О; Nakhodov, V. F.; Zamulko, A. I.; Mohammad Al Sharari; Medintseva, D. O.
2016Оцінка екологічного впливу нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище УкраїниБойченко, С. В.; Пузік, О. Г.; Топільницький, П. І.; Черняк, Л. М.; Романчук, В. В.; Бабатунд, О.; Лейда, Каземір; Boychenko, S.; Puzik, О.; Topilnytskyy, P.; Chernyak, L.; Romanchuk, V.; Babatunde, О.; Lejda, Kazimierz; Бойченко, С. В.; Пузик, О. Г.; Топольницкий, П. И.; Черняк, Л. Н.; Романчук, В. В.; Бабатунде, О.; Лейда, Каземир