Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21652
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Кушлик, Богдан Ростиславович
Title: Математичний опис процесів: Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології. Практикум
Issue Date: 2017
Keywords: числові ряди
функціональні, степеневі ряди
ряди Фур’є
математична модель фізичного процесу
рівняння коливань струни
рівняння теплопровідності
рівняння Пуассона і Лапласа
крайові (мішані) задачі
крайові та початкові умови
рівняння гіперболічного, параболічного та еліптичного типу
задача Неймана
задача Діріхле
метод Даламбера
метод Фур’є (відокремлення змінних)
задача Штурма-Ліувілля
власні значення та власні функції
теорія потенціалу
коефіцієнт кореляції Пірсона
нормальний розподіл
перевірка статистичних гіпотез
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАТопис_процесів_Кушлик.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.