Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21700
Title: Наукові основи забезпечення точності при деформуючому протягуванні
Authors: Немировський, Яків Борисович
Advisors: Посвятенко, Едуард Карпович
Keywords: осередок деформації
зона контакту
позаконтактні зони
деформований стан
пластична деформація
точність
геометрична похибка
deformation zone
contact zone
non-contact zone
deformed state
plastic deformation
accuracy
geometric error
очаг деформации
участок контакта
внеконтактные зоны
течение материала
деформированное состояние
пластическая деформация
геометрические погрешности
Issue Date: 2018
Citation: Немировський, Я. Б. Наукові основи забезпечення точності при деформуючому протягуванні : дис. … д-ра техн. наук. : 05.02.08 – технологія машинобудування / Немировський Яків Борисович. – Київ, 2018. – 451 с.
Description: Робота виконана на кафедрі металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського національного технічного університету та у відділі №20 «Перспективних ресурсозберігаючих технологій обробки» Інституту надтвердих матеріалів імені В. Н. Бакуля.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21700
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diss_Nemyrovskyi.pdf26.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.