Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21701
Title: Наукові основи забезпечення точності при деформуючому протягуванні
Authors: Немировський, Яків Борисович
Keywords: осередок деформації
зона контакту
позаконтактні зони
деформований стан
пластична деформація
точність
геометрична похибка
deformation zone
contact zone
non-contact zone
deformed state
plastic deformation
accuracy
geometric error
очаг деформации
участок контакта
внеконтактные зоны
течение материала
деформированное состояние
пластическая деформация
геометрические погрешности
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Немировський, Я. Б. Наукові основи забезпечення точності при деформуючому протягуванні : автореф. дис. … д-ра техн. наук. : 05.02.08 – технологія машинобудування / Немировський Яків Борисович. – Київ, 2018. – 42 с.
Description: Робота виконана на кафедрі металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського національного технічного університету та у відділі №20 «Перспективних ресурсозберігаючих технологій обробки» Інституту надтвердих матеріалів імені В. Н. Бакуля.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21701
Appears in Collections:Автореферати (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Nemyrovskyi.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.