Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21714
Authors: Шинкаренко, Любов Миколаївна
Клечак, Інна Рішардівна
Орябінська, Лариса Борисівна
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Загальна та молекулярна генетика» для студентів спеціальності 7.091607 «Біотехнологія» хіміко-технологічного факультету
Issue Date: 2000
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Keywords: ген
генотип
фенотип
спадковість
мінливість
взаємодія генів
родоводи
кросинговер
мутації
модифікаційна мінливість
популяція
Description: Генетика як наука за останні десятиліття зайняла одне з центральних місць в системі біологічних наук і має велике значення для різних галузей життя й діяльності людини. Засвоєння будь-якого теоретичного курсу легше всього здійснюється через практичні заняття. Вони полегшують розуміння та запам’ятовування фактичного матеріалу, розвивають творче мислення, тому мета цього видання - поглибити знання студентів з генетики шляхом розв’язування різного типу задач, побудованих на конкретному навчальному матеріалі. Розв’язування задач з генетики має особливо важливе значення для засвоєння таких основних питань, як матеріальні носії спадковості, застосування гібридологічного аналізу до вивчення спадковості та мінливості. Засвоєння логіки генетичного аналізу необхідно для вивчення генетики окремих видів, селекції сільськогосподарських рослин, порід тварин, штамів промислових мікроорганізмів.
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методвказівки до практичних занять.pdf871.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.