Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2201
Title: Основи поліграфії
Authors: Трембус, Ірина Віталіївна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: основи поліграфії
Issue Date: 2012
Citation: Основи поліграфії [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Трембус. – Електронні текстові дані (1 файл: 47,0 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2201
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trembus_Osnovy_poligrapfiyi.docx
  Restricted Access
47.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.