Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2202
Title: Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва
Authors: Трембус, Ірина Віталіївна
Антоненко, Людмила Петрівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: целюлозно-паперове виробництво
Issue Date: 2012
Citation: Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальності 6.050503 «Обладнання лісового комплексу» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Трембус, Л. П. Антоненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 178 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2202
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trembus_kompleksni_tekh.doc
  Restricted Access
178.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.