Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2203
Title: Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва
Authors: Антоненко, Людмила Петрівна
Дейкун, Ірина Михайлівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: целюлозно-паперове виробництво
імпрегнатор «Prex»
сортування маси
технологічні розрахунки
Issue Date: 2012
Citation: Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. П. Антоненко, І. М. Дейкун. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,27 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2203
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonenko_Deikun_RGR.doc
  Restricted Access
1.31 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.